43rd Chess Olympiad 2018, Batumi, Georgia (23 Sep-6 Oct)

 chess olympiad2018

The 43rd Chess Olympiad 2018 is to be held at Batumi, Georgia from 23 Sep to 6 Oct 2018. The members representing Singapore will be Eunice Hng Mei-Xian, Emmanuelle Hng Mei-En, Siew Kai Xin, WGM Gong Qianyun, WFM Liu Yang Hazel, FM Lee Qing Aun, CM Lee Jun Wei, IM Enrique Paciencia and GM Bong Villamayor. 

Updates: SG Men's Team

Latest News